Jak odblokować folder użytkownika w Windows XP

Zdarzają się przypadki kiedy próbując otworzyć folder moje dokumenty w windows XP otrzymujemy informację, że dostęp do folderu jest zablokowany lub nie masz uprawnień do przeglądania tego folderu. Zdarza się tak np. kiedy przenosisz folder Moje Dokumenty na inny komputer, lub odtwarzasz go po reinstalacji systemu. Aby odzyskać dostęp do folderu trzeba wykonać kilka prostych czynności.


1. Uruchamiamy komputer w trybie awaryjnym.


2. W trybie awaryjnym musimy wyłączyć proste udostępnianie plików, i przejąć folder na własność: - wybieramy Mój komputer / Narzędzia / Opcje folderów / Widok / Ustawienia zaawansowane i czyścimy pole wyboru Użyj prostego udostępniania plików (zalecane) - potwierdzamy ta operację [OK].


3. prawym przyciskiem myszy klikamy w folder, który chcemy przejąć na własność


4. Klikamy kartę Zabezpieczenia, a następnie przycisk [OK] w oknie komunikatu Zabezpieczenia (o ile się pojawi).


5.Klikamy przycisk Zaawansowane, a następnie wybierz kartę Właściciel


6. Z listy Nazwa wybierz własną nazwę użytkownika, lub nazwę Administrator, jeśli zalogowano się jako Administrator, lub kliknij grupę Administratorzy.


7. Zaznacz pole wyboru Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów - ta opcja umożliwi przejęcie własności nad zawartością folderu


8. Kliknij [OK].


9. uruchom ponownie komputer w normalnym trybie.


Od tej chwili katalog powinien być już dostępny